دانلود فیلم ها با بازی Sigourney Weaver

بازیگران: Dominique Pinon , Sigourney Weaver , Winona RyderSigourney Weaver ، Winona Ryder ، Dominique Pinon ،

کارگردان: Jean-Pierre JeunetJean-Pierre Jeunet

دانلود فیلم بیگانه - رستاخیز Alien Resurrection زیرنویس فارسی چسبیده...

ساخت آمریکا

تولید سال 1997

بازیگران: Carrie Henn , Michael Biehn , Sigourney WeaverSigourney Weaver ، Michael Biehn ، Carrie Henn ،

کارگردان: James CameronJames Cameron

دانلود فیلم بیگانگان Aliens زیرنویس فارسی چسبیدهپنجاه و هفت سا...

بازیگران: Charles Dance , Charles S. Dutton , Sigourney WeaverSigourney Weaver ، Charles S. Dutton ، Charles Dance ،

کارگردان: David FincherDavid Fincher

دانلود فیلم بیگانه 3 Alien 3 زیرنویس فارسی چسبیدهالن ریپلی پس ا...

ساخت آمریکا

تولید سال 1992